سینمای جهان » چشم‌انداز1399/04/22


تکلیف تماشاگران در دوران پسا کرونا

رابطه متقابل سینما و کرونا

کیکاوس زیاری

مایش امن است و می‌توانند دوباره به آن‌ها برگردند.»

ریچارد پارکز از سینماداران شمال انگلستان، همین حرف را به صورت دیگری بیان می‌کند:« چالش اصلی که با آن روبروییم این است که تماشاگران سن و سال‌دار را مطمئن کنیم که̠سینماها مکان‌هایی امن برای حضور در آن هستند. پرسش اصلی این است که چگونه این اطمینان را در دل آنان ایجاد کنیم.»

کانال تلگرام ماهنامه سینمایی فیلم:

https://telegram.me/filmmagazine

آرشیو

سینماهای تهران


سینمای شهرستانها


آرشیوتان را کامل کنید


شماره‌های موجود


خبرنامه

به خبرنامه ماهنامه فیلم بپیوندید: