سینمای جهان » نقد و بررسی


پرسش‌های كليدی

چگونه فیلم ببینیم - 18

كنایه و شخصیت

چگونه فیلم ببینیم - 17

نمادپردازی‌ها

چگونه فیلم ببینیم - 16

شخصیت‌های یك‌بُعدی

چگونه فیلم ببینیم - 15

جان گرفتن شخصیت‌ها

چگونه فیلم ببینیم- 14

انواع كشمكش و شخصيت

چگونه فيلم ببينيم - 13

ساختار غیرخطی داستان

چگونه فیلم ببینیم - 12

پیله‌ی شکننده عافیت‌طلبی

نگاهی به فیلم «نفرتی که تو می‌کاری»

مازیار معاونی

عناصر فیلم‌های خوب

چگونه فیلم ببینیم - 11

تعلیق

چگونه فیلم ببینیم - 10

در ستایش لمپنیسم فرهیخته

نگاهی به «افتاده روی بتن» ساخته کریگ زالر

مازیار فکری‌ارشاد

چه فيلمی تماشا كنيم؟

چگونه فيلم ببينيم - 9

شاهپور عظیمی

آرشیو

سینماهای تهران


سینمای شهرستانها


آرشیوتان را کامل کنید


شماره‌های موجود


خبرنامه

به خبرنامه ماهنامه فیلم بپیوندید: