سینمای جهان » گفت‌وگو


همیشه درباره یک خانواده فیلم می‌سازم!

حرف‌های خواندنی میشاییل هانکه درباره «پایان شاد»

ترجمه مریم شاه‌پوری

هیچ چرندیاتی در کار نیست

گفت‌وگو با دکتر آدام رادرفورد، مشاور الکس گارلند در فیلم تحسین‌شده «نابودی»

زک شارف / ترجمه سارا مهرابی

کارگردان نباید چیزی را تحمیل کند!

گفت‌و‌گو با ژولیت بینوش درباره «بگذار آفتاب به داخل بتابد»

ترجمه سارا مهرابی

بی‌اعتنایی ملایمِ دنیا

گفت‌وگوی اختصاصی با کارگردان قزاق، عادل‌خان یرژانف

علی موسوی

آرشیو

سینماهای تهران


سینمای شهرستانها


آرشیوتان را کامل کنید


شماره‌های موجود


خبرنامه

به خبرنامه ماهنامه فیلم بپیوندید: