سینمای جهان » چشم‌انداز


آزمون بزرگ ادوارد نورتون

میز خبر: نگاهی به رویدادهای سینمای جهان

گردآوری و ترجمه سارا مهرابی

چگونه فیلم ببینیم - 25

تغییر زاویه‌ی دید

سینمای مالزی زیر سایه رسوایی مالی

تلاش هنرمندان بومی برای خلق سینمایی بهتر

کیکاوس زیاری

در هزارتوی سینما

میز خبر: نگاهی به رویدادهای سینمای جهان

گردآوری و ترجمه سارا مهرابی

نقطه‌ی دید سینمایی

چگونه فیلم ببینیم - 24

هند در صدر تولید کنندگان فیلم

میز خبر: نگاهی به رویدادهای سینمای جهان

گردآوری و ترجمه سارا مهرابی

فیلم‌برداری و جلوه‌‌های بصری

چگونه فیلم ببینیم - 23

سرآغاز نابودی خاندان تارگرین

میز خبر: نگاهی به رویدادهای سینمای جهان

گردآوری و ترجمه سارا مهرابی

پردازش نور‌ها

چگونه فیلم ببینیم - ۲۲

برگزیده‌ی داوران و منتقدان: رومن پولانسکی

میز خبر: نگاهی به رویدادهای سینمای جهان

گردآوری و ترجمه سارا مهرابی

جهان برساخته‌ی فیلم‌ها

چگونه فیلم ببینیم - 21

محاکمه در ونیز!

میز خبر: نگاهی به رویدادهای سینمای جهان

صحنه‌پردازی/ موقعیت

چگونه فیلم ببینیم - 20

گیشه‌ی ولرم تابستان!

میز خبر: نگاهی به رویدادهای سینمای جهان

گردآوری و ترجمه سارا مهرابی

طراحی بصری

چگونه فیلم ببینیم - 19

پیتر فوندا، ایزابل هوپر، لودی لین و...

میز خبر: نگاهی به رویدادهای سینمای جهان

گردآوری و ترجمه سارا مهرابی

بازیگر-كاراكتر

همچون در یک آینه (۴۷): درباره‌ی بازی‌های چارلی چاپلین

شاهپور عظیمی

جشنواره‌ها و جایزه‌ها

میز خبر: نگاهی به رویدادهای سینمای جهان

گردآوری و ترجمه سارا مهرابی

صورتِ سنگی

همچون در یک آینه (۴۶): درباره‌ی بازی‌های هنری فوندا

شاهپور عظیمی

امید به شکوفایی سینمای اندونزی

کارزار ابرقهرمان اندونزیایی با همتایان هالیوودی

کیکاوس زیاری

آرشیو

سینماهای تهران


سینمای شهرستانها


آرشیوتان را کامل کنید


شماره‌های موجود


خبرنامه

به خبرنامه ماهنامه فیلم بپیوندید: