نام:
* نام خانوادگی:
* ایمیل:
* آدرس کامل:
* کدپستی:
* تلفن:
شماره اشتراک (مشترکین قدیم):

توجه: برای مشترکان دانشجو، ارسال فتوکپی آخرین کارت دانشجویی، همراه گواهی اشتغال به تحصیل الزامی است.
* اشتراک درخواستی: اشتراک یک ساله با 20% تخفیف + پست سفارشی رایگان (۱۹٫۲۰۰٫۰۰۰ ریال)
دانشجویان رشته سینما با 25% تخفیف + پست سفارشی رایگان (۱۸٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال)
سایر دانشجویان و مشترکان با بیش از پنج سال سابقه‌ی اشتراک با 30% تخفیف + پست سفارشی رایگان (۱۶٫۸۰۰٫۰۰۰ ریال)
کتابخانه‌های عمومی کشور با 5% تخفیف + پست سفارشی رایگان (۲۲٫۸۰۰٫۰۰۰ ریال)
نهادها و ارگان‌های دولتی و بخش خصوصی + پست سفارشی رایگان (۲۴٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال)
آمریکا - استرالیا - کانادا - ژاپن (هزینه پست شش میلیون و 800 تومان + یک میلیون و 600 هزار تومان اشتراک یک ساله) (۸۴٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال)
اروپا (هزینه پست پنج میلیون و 100هزار تومان + یک میلیون و 600 هزار تومان اشتراک یک ساله) (۶۷٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال)
سایر کشورها (هزینه پستی پنج میلیون تومان + یک میلیون و 600 هزار تومان اشتراک یک ساله) (۶۶٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال)
* پست: عادی
سفارشی (۵٫۰۰۰ ریال)
پرداخت توسط:

بانک پارسیان
(با هر كارتی، از هر بانكی می‌توانيد پرداخت کنید)

رهنمای اشتراک آنلاین ماهنامه فیلم 

کارت همه بانک‌ها پذیرفته می‌شود.
اگر از مشترکان خارج کشور نیستید، لطفاً مشخصات را با فونت فارسی وارد کنید.