نوروز امسال با بصرفه‌ترین سیم‌کار کشور

نام:
* نام خانوادگی:
* ایمیل:
* آدرس کامل:
* کدپستی:
* تلفن:
شماره اشتراک (مشترکین قدیم):

توجه: برای مشترکان دانشجو، ارسال فتوکپی آخرین کارت دانشجویی، همراه گواهی اشتغال به تحصیل الزامی است.
* اشتراک درخواستی: اشتراک یک ساله با 30% تخفیف (۱۰٫۹۲۰٫۰۰۰ ریال)
دانشجویان رشته سینما با 40% تخفیف (۹٫۳۶۰٫۰۰۰ ریال)
سایر دانشجویان و مشترکان با بیش از پنج سال سابقه‌ی اشتراک با 40% تخفیف (۹٫۳۶۰٫۰۰۰ ریال)
کتابخانه‌های عمومی کشور با 15% تخفیف (۱۳٫۲۶۰٫۰۰۰ ریال)
نهادها و ارگان‌های دولتی و بخش خصوصی با 10% تخفیف (۱۴٫۰۴۰٫۰۰۰ ریال)
آمریکا - استرالیا - کانادا - ژاپن ( هزینه پست دو میلیون و 650 تومان + یک میلیون تومان اشتراک یک ساله) (۳۶٫۵۰۰٫۰۰۰ ریال)
اروپا ( هزینه پست دو میلیون و 240هزار تومان + یک میلیون تومان اشتراک یک ساله) (۳۲٫۴۰۰٫۰۰۰ ریال)
سایر کشورها ( هزینه پستی دو میلیون و 120 هزار تومان + یک میلیون تومان اشتراک یک ساله) (۳۱٫۲۰۰٫۰۰۰ ریال)
* پست: عادی
سفارشی (۲٫۴۰۰٫۰۰۰ ریال)
پرداخت توسط:

بانک پارسیان
(با هر كارتی، از هر بانكی می‌توانيد پرداخت کنید)

رهنمای اشتراک آنلاین ماهنامه فیلم 

کارت همه بانک‌ها پذیرفته می‌شود.
اگر از مشترکان خارج کشور نیستید، لطفاً مشخصات را با فونت فارسی وارد کنید.