نوروز امسال با بصرفه‌ترین سیم‌کار کشور

شماره 479 - 21 شهریور 1393

روی جلد: حامد بهداد و طناز طباطبایی، جوان‌اول‌های فیلم «آرایش غلیظ»، ساخته‌ی‌ حمید نعمت‌الله، عکس از امیر محصصی‌فر/ طرح از بهزاد خورشیدی

ویژه‌ی‌ روز ملی سینما
پرونده‌ی‌ یک موضوع: «جواناول» در سینمای ایران
قهرمانان دیروقت: مقدمه‌ای بر موضوع پرونده
جوونای قلعه‌ی‌ پیر...: درباره‌ی‌ سیر مفهوم، کاربرد تحول و مفهوم عنصر جوان‌اول در سینمای ایران
این جوانان خیلی خیلی نازنین: نگاهی به سیر تحول تیپ جوان‌اول در سینمای ایران
مردی که مرد ماند: گفت‌وگو با ناصر ملک‌مطیعی
ایستاده بر قله‌ی‌ زندگی: سازوکار ایرانی جوان‌اول
آینههای هر دوران: جوان‌اول؛ پدیده‌ای سینمایی، اجتماعی و تاریخی
اینجا قهرمان شدن مجوز میخواهد: گفت‌وگو با فرامرز قریبیان
اوج و نزول اولهیکل: دگردیسی شمایل قهرمانانه‌ی‌ جوان‌اول در سینمای ایران
نمیدانستیم جواناول یعنی چه: گفت‌وگو با بیژن امکانیان    
بزنگاه ناگزیر در سینمای ناچار: جوان‌اول در دهه‌ی‌ 1360
دوگانگی نقش اول و شخصیت اصلی
سینمای مردانه، قهرمانهای مرد و قهرمانیهای زنانه: آیا زن می‌تواند قهرمان یا جوان‌اول باشد؟
دردسرهای ستاره بودن: گفت‌وگو با ماهایا پطروسیان
قهرمان رؤیاها و رؤیای قهرمان: افول قهرمان و جوان‌اول از کجا شروع شد؟
غریبانهای شبیه باران: گفت‌وگو با ابوالفضل پورعرب
جواناول پیر است و خسته: در وصف مفهوم آرمان و در سوگ قهرمانی در دورانی که جوانانش عبارت «اعتمادبه‌نفس» را به منزلۀ ویژگی منفی به کار می‌برند!
با ترسهایت روبهرو شو: گفت‌وگو با فریبرز عرب‌نیا
پیشدرآمدها: سرک کشیدن به دورانی سپری‌شده
درست همان جایی هستم که باید باشم: گفت‌وگو با محمدرضا فروتن
صورتزخمیهای اصل و بدل
روزه‌ی‌ سکوت: گفت‌وگو با محمدرضا گلزار
ستاره بود، ستاره است، ستاره میشود: مبانی تحلیل ستاره و تقابل‌های طبقه و جنسیت ستارگان جوان سینمای ایران
جاه طلبیام نمیگذارد هیچوقت راضی باشم: گفت‌وگو با بهرام رادان
آنها جنایتکارند!: گفت‌وگو با حسین فرح‌بخش
از آرمانگراهای ایدهآلیست تا عصیانگران رئالیست: جوان‌اول‌های سه دهه‌ی‌ اخیر
همیشه شاگرد منضبطی بودهام!: گفت‌وگو با امین حیایی
در جستوجوی جوانی گمشده: گفت‌وگو با حامد بهداد
تعدادی قهرمان مورد نیاز است: درباره‌ی‌ چند بازیگر- شخصیت جوان سینمای پس از انقلاب
ادعا و انگیزه‌ی‌ جواناول بودن ندارم: گفت‌وگو با شهاب حسینی
سینما راه خودش را میرود: گفت‌وگو با محمدعلی نجفی
بازیگر داریم، آرتیست نداریم: گفت‌وگو با سعید سهیلی
جواناول محصول سینمای سالم است: گفت‌وگو با حبیب اسماعیلی
بیست سال پیش در همین ماه: نگاهی به شماره‌ی‌ 163: شهریور 1373

 

آرشیو

فراخوان اولین جشنواره بین المللی فیلم کوتاه عباس کیارستمی
فیلم خانه ماهرخ ساخته شهرام ابراهیمی
فیلم گیج گاه کارگردان عادل تبریزی
فیلم جنگل پرتقال
fipresci
وب سایت مسعود مهرابی
با تهیه اشتراک از قدیمی‌ترین مجله ایران حمایت کنید
فیلم زاپاتا اثر دانش اقباشاوی
آموزشگاه سینمایی پرتو هنر تهران
هفدهمین جشنواره بین المللی فیلم مقاومت
گروه خدمات گردشگری آهیل
جشنواره مردمی عمار
جشنواره انا من حسین
آموزشگاه دارالفنون