شماره 555 - اسفند 1397

روی جلد: حامد بهداد در «قصر شیرین» ساخته‌ی رضا میرکریمی/ عکس از: حافظ احمدی

گزارشهای سیوهفتمین جشنواره‌ی فیلم فجر: متفاوت، متنوع،شلوغ! / برگزیدگان جشنواره‌ی سی‌وهفتم
جشنواره‌ی سیوهفتم؛ فیلم به فیلم / قهرمان زنده را عشق است: قهرمانان جشنواره‌ی سی‌وهفتم
چهگونه سبیل مردمان را بر باد دهیم و «دستم خورد» را توجیه بیاوریم؟!: پی‌گیری دو نکته در فیلم‌های سی‌و‌هفتمین جشنواره‌ی فجر
فرار از زندان: برخی از حاشیه‌های جشنواره‌ی سی‌وهفتم! / پدیدهها  ادامه دارند
صحنه
های باحال درجشنوارهای کمحال: نگاهی به سکانس‌ها و لحظه‌های مهم و جذاب فیلم‌های خوب و بد جشنواره
چشم اسفندیار!: نگاهی به برخی از فیلم‌نامه‌ها
تمام چیزهایی که جایشان خالیست: جشنواره‌ی خود را چه‌گونه گذراندید؟
ده منهای سی!: چهره‌های قدرنادیده
چرک کف دست یا چرا یاد نگرفتم فقط فیلمها را ببینم و کاری به فرامتن نداشته باشم؟    
به همین سادگی:«
کارگردانی، فرصت‌های ازدست‌رفته و چند نکته‌ی دیگر / فصل پنجم: یادداشت‌های جشنواره‌ای
کامیابی و شکست قهرمان و ضدقهرمان: روایت‌شناسی جشنواره / «یه پایان خوب از یه پدر و مادر خوب هم بهتره»: مروری بر پایان‌بندی‌ها
ناگهان عشق: از فیلم‌های اول و دوم و سوم / استخری از طراوت پاشیدن در شیشه‌ی شکسته: نگاهی به کیفیت کار ده بازیگر برتر جشنواره
خشونت بیپرده: خشم‌ها و عصبیت‌ها در فیلم‌های این دوره / خیالبافیهای گاه و بیگاه: نگاهی به چند فیلم
زنان انتظار: نگاهی به زنان جشنواره / پشت پرده‌ی مهآلود: چند فیلم، چند نگاه
جامانده از تصویر: نگاهی به موسیقی فیلم‌های جشنواره / نظرسنجی منتقدان و نویسندگان ماهنامه‌ی «فیلم»/ فیلم برگزیده :  قصر شیرین
چند شب زمستانی:
گفت‌وگوی هوشنگ گلمکانی و مهرزاد دانش درباره‌ی تجربه‌ی داوری در جشنواره‌ی فیلم فجر / تهران-آستارا: گفت‌وگو با سیدجمال ساداتیان، تهیه‌کننده و سینما‌دار

آرشیو