شماره 463 - 21 شهريور

روی جلد: صابر ابر در «همه چیز برای فروش»، ساخته‌ی امیر حسین ثقفی

ویژه‌ی روز ملی سینما
پرونده‌ی یك موضوع: نسل پنجم سینماگران ایران

این نسل باشكوه: در توضیح یك موج جوان مستعد كه می‌خواهد مستقل بماند/ قصه‌ی پرغصه‌ی فیلمسازی در هفت اپیزود: مقاله‌ای از سامان سالور/ مستقل به سبك ایرانی: دغدغه‌های فیلم‌سازان جوان / سینمای بیچیز: نوشته‌ای از محمد شیروانی/ گیلاسهایی كه كمپوت شد: كارنامه‌ی محمد شیروانی/ تصور و تصدیق: كارنامه‌ی علی مصفا/ چه‌گونه در ایران فیلم مستقل بسازیم و دیوانه نشویم: ده درس از مانی حقیقی/ من بودم... و شدم!: كارنامه‌ی مانی حقیقی/ چادر مستقل سینمای ایران: نوشته‌ای طنزآمیز از محسن امیریوسفی/ رئالیسم سوررئالیستی: كارنامه‌ی محسن امیریوسفی/ خلاقیت در حصار تنگ تماشاگران: كارنامه‌ی رضا كاهانی/ كاشتن بذر امید:  درباره‌ی كارنامه‌ی علیرضا امینی/ رادیكالیسم منعطف: كارنامه‌ی امید بنكدار و كیوان علی‌محمدی/ ده فرمان استثنایی: نوشته‌ای از مزدك میرعابدینی/ جایی كه در آن به دنیا آمدهام...: درباره‌ی كارنامه‌ی مزدك میرعابدینی/ رسوا: كارنامه‌ی بهنام بهزادی/ همیشه رازی بزرگ در بشقابی سپید به ما تعارف میشود: مقاله‌ای از مجید برزگر/ یك قاب اجتماعی بدون آرایههای اضافی: كارنامه‌ی مجید برزگر/ زنبور و انگور: كارنامه‌ی شهرام مكری و گفت‌وگویی با او/ همه چیز در مرز سینما اتفاق میافتد: مقاله‌ای از شهرام مكری/ همچون جویباری آرام: درباره‌ی چیزهایی هست كه نمیدانی و گفت‌وگو با فردین صاحب‌الزمانی/ دایرههای بسته در فضای غمگرفته: درباره‌ی این یك رؤیاست وگفت‌وگو با محمود غفاری/ كیفر كلام: درباره‌ی سوگ و گفت‌وگو با مرتضی فرش‌باف/ عادلها: كارنامه‌ی امیرحسین ثقفی و گفت‌وگو با او/ جرمگیری از چشمها: درباره‌ی چشمهای تقریباً نگران و گفت‌وگو با سجاد آوینی/ جستوجوی جوهره‌ی انسانی: درباره‌ی تاجمحل و گفت‌وگو با دانش اقباشاوی/ مستقل از هر گونه همانندی ممكن: درباره‌ی تنهای تنهای تنها و گفت‌وگو با احسان عبدی‌پور/ فیلم ساختن مهمترین كار زندگی است: گفت‌وگو با محسن قرایی/ اصل پایستگی گناه: درباره‌ی گس و گفت‌وگو با كیارش اسدی‌زاده/ به ما اعتماد كنید: گفت‌وگو با وحید وكیلی‌فر/ فضایی برای نفس كشیدن: گفت‌وگو با علی كریم/ به درد سینمای تجاری نمیخوریم!: گفت‌وگو با عادل یراقی/ تلفیقی از خواستن و نتوانستن: گفت‌وگو با رامتین لوافی‌پور/ عنصر مزاحم و نابههنگامی هستم: گفت‌وگو با علیرضا رسولی‌نژاد/ آینههای نشكن: نوشته‌ای از نگار آذربایجانی/ دیگر صبر جایز نبود: گفت‌وگو با امیر توده‌روستا/ دیگر نمیتوان جلوی این موج را گرفت: گفت‌وگو با علی احمدزاده كارگردان مهمونی كامی/ عنوانها را زیاد جدی نگیریم: گفت‌وگو با ابوذر صفاریان/ بیرون از ایران معروفترم: گفت‌وگو با بهمن معتمدیان/ یك بار امتحان برای همیشه: گفت‌وگو با هومن سیدی/ احساس وحشتناك یك رابطه‌ی ناكام: گفت‌وگو با علی زمانی عصمتی

*
دبیر این شماره‌: نیما حسنی‌نسب

آرشیو