شماره 463 - 21 شهریور

روی جلد: صابر ابر در «همه چیز برای فروش»، ساخته‌ی امیر حسین ثقفی

ویژه‌ی روز ملی سینما
پرونده‌ی یک موضوع: نسل پنجم سینماگران ایران

این نسل باشکوه: در توضیح یک موج جوان مستعد که می‌خواهد مستقل بماند/ قصه‌ی پرغصه‌ی فیلمسازی در هفت اپیزود: مقاله‌ای از سامان سالور/ مستقل به سبک ایرانی: دغدغه‌های فیلم‌سازان جوان / سینمای بیچیز: نوشته‌ای از محمد شیروانی/ گیلاسهایی که کمپوت شد: کارنامه‌ی محمد شیروانی/ تصور و تصدیق: کارنامه‌ی علی مصفا/ چه‌گونه در ایران فیلم مستقل بسازیم و دیوانه نشویم: ده درس از مانی حقیقی/ من بودم... و شدم!: کارنامه‌ی مانی حقیقی/ چادر مستقل سینمای ایران: نوشته‌ای طنزآمیز از محسن امیریوسفی/ رئالیسم سوررئالیستی: کارنامه‌ی محسن امیریوسفی/ خلاقیت در حصار تنگ تماشاگران: کارنامه‌ی رضا کاهانی/ کاشتن بذر امید:  درباره‌ی کارنامه‌ی علیرضا امینی/ رادیکالیسم منعطف: کارنامه‌ی امید بنکدار و کیوان علی‌محمدی/ ده فرمان استثنایی: نوشته‌ای از مزدک میرعابدینی/ جایی که در آن به دنیا آمدهام...: درباره‌ی کارنامه‌ی مزدک میرعابدینی/ رسوا: کارنامه‌ی بهنام بهزادی/ همیشه رازی بزرگ در بشقابی سپید به ما تعارف میشود: مقاله‌ای از مجید برزگر/ یک قاب اجتماعی بدون آرایههای اضافی: کارنامه‌ی مجید برزگر/ زنبور و انگور: کارنامه‌ی شهرام مکری و گفت‌وگویی با او/ همه چیز در مرز سینما اتفاق میافتد: مقاله‌ای از شهرام مکری/ همچون جویباری آرام: درباره‌ی چیزهایی هست که نمیدانی و گفت‌وگو با فردین صاحب‌الزمانی/ دایرههای بسته در فضای غمگرفته: درباره‌ی این یک رؤیاست وگفت‌وگو با محمود غفاری/ کیفر کلام: درباره‌ی سوگ و گفت‌وگو با مرتضی فرش‌باف/ عادلها: کارنامه‌ی امیرحسین ثقفی و گفت‌وگو با او/ جرمگیری از چشمها: درباره‌ی چشمهای تقریباً نگران و گفت‌وگو با سجاد آوینی/ جستوجوی جوهره‌ی انسانی: درباره‌ی تاجمحل و گفت‌وگو با دانش اقباشاوی/ مستقل از هر گونه همانندی ممکن: درباره‌ی تنهای تنهای تنها و گفت‌وگو با احسان عبدی‌پور/ فیلم ساختن مهمترین کار زندگی است: گفت‌وگو با محسن قرایی/ اصل پایستگی گناه: درباره‌ی گس و گفت‌وگو با کیارش اسدی‌زاده/ به ما اعتماد کنید: گفت‌وگو با وحید وکیلی‌فر/ فضایی برای نفس کشیدن: گفت‌وگو با علی کریم/ به درد سینمای تجاری نمیخوریم!: گفت‌وگو با عادل یراقی/ تلفیقی از خواستن و نتوانستن: گفت‌وگو با رامتین لوافی‌پور/ عنصر مزاحم و نابههنگامی هستم: گفت‌وگو با علیرضا رسولی‌نژاد/ آینههای نشکن: نوشته‌ای از نگار آذربایجانی/ دیگر صبر جایز نبود: گفت‌وگو با امیر توده‌روستا/ دیگر نمیتوان جلوی این موج را گرفت: گفت‌وگو با علی احمدزاده کارگردان مهمونی کامی/ عنوانها را زیاد جدی نگیریم: گفت‌وگو با ابوذر صفاریان/ بیرون از ایران معروفترم: گفت‌وگو با بهمن معتمدیان/ یک بار امتحان برای همیشه: گفت‌وگو با هومن سیدی/ احساس وحشتناک یک رابطه‌ی ناکام: گفت‌وگو با علی زمانی عصمتی

*
دبیر این شماره‌: نیما حسنی‌نسب

آرشیو